Laatste wijziging 8 maart 2019

Active Imagehttps://www.huisartsenpraktijkwarga.nl

Huisartsenpraktijk Warga: uw Huisarts en Apotheek
M.R.F. de Groot , huisarts. R.B.H. Jelsma en R. Molenaar, apothekers
Leeuwarderweg 61
9005 ND WERGEA
Telefoon:                   058-2551261
Telefoon Apotheek:   058-2123057
Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2
SPOEDNUMMER:    058-2551261, keuze 1

herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl

Spreekuur en openingstijden:

Open van 08.00 uur – 17.00 uur, lunchpauze van 12.30 uur – 13.00 uur.
Spreekuur van maandag t/m vrijdag alleen op afspraak.
Afspraken maken (ook voor aanvraag visites 
en telefonische consulten) van 08.00 uur – 10.00 uur.
Avondspreekuur dinsdagavond vanaf 17.00, alleen 
op afspraak.
Telefonisch terugbelspreekuur dagelijks na 16.00u.
Voor uitslagen maandag t/m vrijdag bellen na 15.30 uur.

Urineonderzoek: verse middenstroom urine in officieel potje met ingevuld briefje voor 10.00 uur.

Apotheek:

Spoedrecepten, specialistenrecepten en ontslagmedicatielijsten kunnen de hele dag ingeleverd worden in de ‘Recept-Brievenbus’.
Voor vragen over (herhaal)medicatie, bijwerkingen, de ‘pillenvragen’: apotheeknummer: 058-212 30 57 (tijdens kantooruren bereikbaar)

Herhaalrecepten:

Bestellen voor 10 uur ‘s morgens, ophalen de volgende werkdag van 16.00 uur- 17.00 uur
(op woensdag tot 18.00 uur).

herhaalrecept@huisartsenpraktijkwarga.nl
Hierin vermelden: NAW, geboortedatum, naam en dosering herhaalmedicatie, keuze bezorgen of halen.
• Herhaalreceptenlijn: 058-2551261, keuze 2

Bezorgen medicatie:

Thuisbezorgen € 0,50. Dagelijks in Wergea en Warten.

Advies voor (verre) reizen, gecertificeerd reisadviescentrum.

Voor vaccinaties en reisadvies op maat. Ook voor niet ingeschreven patiënten mogelijk. Intakeformulier verkrijgbaar aan de balie en te downloaden op de website.

Avond-, nacht en weekenddiensten

Dokterswacht Friesland: 0900-112 7 112
Spoedgevallen 112
Spoedapotheek MCL voor spoedreceptuur avond-, nacht- en weekend.

 

Bedrijven
    
Tweets

11-11-2019 21:25
RT @popkoorwergea: Leuke middag weer, het 5e Wergeaster Korenfestival in De Bidler met 4 koren (Ratjetoe, Wat Oars!, FlowerPowerKoor en Pop…


10-11-2019 00:02
RT @vvWarga: Top vv Warga vrijwilliger en voorzitter van de schutjasvereniging, Gerard de Wolff is 40 jaar getrouwd met zijn Dine. Dine, se…


10-11-2019 00:01
RT @popduo: Wat een feest gister! Sing & Swing for #bakeforlife met spontane jams met #bigbandheerenveen en basilemaneka. @ Heerenveen, Net…


Ouder >

Volg ons op Twitter: @wergeacom

WergeaTV

 

Klik op het logo voor alle video's
van WergeaTV op Youtube

www.wergea.com maakt gebruik van analytische cookies (informatie over browser, besturingssysteem en soortgelijke gegevens). 
Deze worden anoniem verwerkt in Google Analytics. Je laat deze gegevens achter door te navigeren door de website.

Lees hier de disclaimer over alle privacy-gerelateerde zaken.